דילוג לתוכן
logo

מדיניות פרטיות שואורום בייקהאוס

 • החברה מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר זה, שהיא מנהלת ומפעילה. זוהי מדיניות פרטיות ("מדיניות פרטיות") אשר מסדירה את האופן שבו אנו, חברת פורט קפה פוד טריידינג בע״מ ("החברה", "אנחנו", "שלנו" או "אנו") עושים שימוש במידע האישי (כהגדרתו להלן) אותו אנו אוספים, מקבלים ומאחסנים לגבי יחידים בקשר לשימוש באתר www.showroombakehouse.com תוכן ושירותים ("האתר").
 • 1. תנאי שימוש. מדיניות פרטיות זו מהווה חלק מתנאי השימוש של האתר www.showroombakehouse.com ("תנאי השימוש"). כל מונח מוגדר אשר אינו מוגדר במדיניות פרטיות זו, יפורש בהתאם לתנאי השימוש.
 • 2. הסכמה ושינוי. אינך מחויב מבחינה משפטית לספק לנו מידע אישי, ואתה מאשר בזאת שמסירת המידע האישי שלך נעשית מרצונך החופשי. בשימושך בשירותים, אתה מסכים לתנאי מדיניות הפרטיות שלנו, ולכל איסוף, עיבוד ושיתוף של המידע האישי למטרות האמורות בזאת. אם אינך מסכים למדיניות פרטיות זו, אנא אל תכנס ואל תעשה שימוש אחר בשירותים. אנו שומרים על הזכות, לפי שיקול דעתנו, לשנות מדיניות פרטיות זו בכל עת. שינוי כאמור יכנס לתוקפו תוך עשרה (10) ימים לאחר פרסום מדיניות הפרטיות המעודכנת באתר, והמשך השימוש שלך בשירותים לאחר שינוי כזה פירושו שאתה מקבל על עצמך שינויים אלה.
 • 3. איזה מידע אישי אנו אוספים וכיצד אנו אוספים אותו. "מידע אישי" פירושו כל מידע היכול לשמש, בין אם לבדו ובין אם בשילוב עם מידע אחר, לזהות באופן אישי יחיד, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, שם פרטי ושם משפחה, פרופיל אישי, כתובת מייל, כתובת מגורים או כתובת פיזית אחרת או פרטי קשר אחרים. אנו מקבלים ו/או אוספים מידע אישי ממך בדרכים הבאות:
 • 3.1 רישום לאתר - על מנת לבצע הזמנה באתר תתבקש להירשם לאתר באמצעות הקלדת פרטים בסיסיים כגון כתובת דואר אלקטרוני, ולבחור סיסמא או להשתמש באתר כאורח המשתמש באתר באופן חד-פעמי.
 • 3.2 ביצוע רכישה באתר - על מנת לבצע את הרכישה באתר תתבקש למסור פרטים בסיסיים (כגון שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ופרטי הכתובת למשלוח . בנוסף, במסגרת שימושך באתר, עשוי להצטבר מידע אודות מוצרים אותם אתה נוהג לרכוש.
 • 3.3 סליקה - בנוסף, לצורך ביצוע רכישה באתר תתבקש למסור את פרטי כרטיס האשראי שלך הנדרשים לשם ביצוע התשלום. מובהר כי פרטים אלו יימסרו על ידך ישירות באתר לנותני השירות אשר ייבצעו את הליך הסליקה, חברת איזיקארד או כל ספק אחר עימו החברה תתקשר בקשר עם מתן שירותי הסליקה מעת לעת (להלן: "ספק הסליקה"), ובמקרה בו תאשר זאת, פרטי כרטיס האשראי שלך ישמרו על ידי ספק הסליקה לצורך עסקאות עתידיות, ובהתאם לכך השמירה והשימוש בפרטיך האישיים יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של ספק הסליקה https://www.e-c.co.il/privacy-policy/.
 • 4 האופן שבו אנו עושים שימוש במידע אישי.
 • 4.1 השימוש במידע אשר תמסור לנו כאמור לעיל וכן מידע שיצטבר אודות השימוש לך באתר ורכישות אשר ביצעת באתר, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין - וזאת למטרות המפורטות להלן:
 • 4.1.1 על מנת לאפשר לך שימוש באתר ובשירותים שלנו.
 • 4.1.2 על מנת לשפר את השירותים שלנו.
 • 4.1.3 על מנת לשלוח אלייך את המוצרים שרכשת.
 • 4.1.4 על מנת לשלוח לך עדכונים או הודעות הנוגעים לשימושך באתר, לשירותים, לעסקאות שביצעת באמצעות האתר, אספקת המוצרים, שירות לקוחות, וכן כדי לבדוק אם אתה זקוק לעזרה בקשר עם השימוש באתר.
 • 4.1.5 כדי לתקשר עמך, לרבות באמצעות המכשיר הסלולארי שלך (לרבות באמצעות הודעת מסר קצר או הודעה אלקטרונית), או בדרך אחרת לשם משלוח תכנים (לרבות דברי פרסומת אם נתת את הסכמתך לכך) אשר אנו חושבים שעשויים לעניין אותך;
 • 4.1.6 כדי לשפר ולהעשיר את האתר והתכנים, ובכלל זה ליצור תכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם, ולשנות או לבטל תכנים קיימים;
 • 4.1.7 לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של האתר.
 • 5 שיתוף המידע האישי עם צדדים שלישיים. החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים ואת המידע האישי ו/או את המידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים הבאים:
 • 5.1 לנותני שירותים מטעמנו, גם כאלו המצויים מחוץ לישראל, אשר מסייעים לחברה בפעילותה ו/או שנשכרו לביצוע שירותים בשם החברה או בשם חברות הקשורות אליה, לרבות בקשר עם האתר, ביצוע העסקאות באמצעות האתר, תמיכה ושירות לקוחות, שילוח ואספקה;
 • 5.2 במקרה שתפר תנאי השימוש או מדיניות פרטיות זו או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתה, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
 • 5.3 במקרה של כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה;
 • 5.4 בכל מקרה שהחברה תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק גוף או רכוש (לך או לצד שלישי) או בקשר לחקירה לחשדות למעשים בלתי חוקיים;
 • במקרה בו החברה נדרשה על פי חוק להעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר, לרבות אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי או במענה לבקשה מרשות אכיפה או רשות ממשלתית או ציבורית אחרת.
 • אם החברה תארגן את האתר במסגרת תאגיד אחר - וכן במקרה שהחברה תתמזג עם גוף אחר או תמזג את האתר עם פעילותו של צד שלישי, הכל באופן מלא או חלקי - היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד כאמור את המידע שנאגר אודותיך.
 • 6 Cookies. האתר משתמש ב'עוגיות' (Cookies) כדי לשפר את חווית הגלישה שלך, להבין טוב יותר כיצד עושים באתר שימוש ולצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. 'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. אם, לדוגמה, אתה משתמש במערכת ההפעלה "חלונות" ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר של חב' מייקרוסופט, תוכל למצוא אותם בספריה c:windows.cookies וכן ב- c:windows.Temporary Internet Files. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. המידע בעוגיות מוצפן, והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי החברה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם. אם אינך רוצה לקבל עוגיות, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. עם זאת, עליך לדעת שנטרול ה- עוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את העוגיות במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שאתר העמותה יותאם להעדפותיך. הואיל וה-עוגיות מונעות ממך לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם אתה משוכנע שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתרים במקום בטוח.
 • 7 כלים אנליטיים. החברה משתמשת בכלים האנליטיים הבאים:
 • 7.1 האתר משתמש בכלי שנקרא Hotjar על מנת להבין טוב יותר את צרכי המשתמשים של האתר, לשפר את החוויה ולייעל את השירות והשימוש באתר. Hotjar הוא שירות טכנולוגי שעוזר לחברה להבין טוב יותר את חווית המשתמשים באתר של החברה כמו למשל, לגבי תדירות ומשך השהות באתר ובאיזה אתרים אחרים הם השתמשו לפני שהגיעו לאתר.. Hotjar משתמשת בעוגיות (cookies) ובטכנולוגיות אחרות כדי לאסוף נתונים על התנהגות המשתמשים באתר ומכשיריהם, זה כולל כתובת IP של המכשיר (מעובדת במהלך הביקור באתר ומאוחסנת בצורה לא מזוהה), גודל מסך המכשיר, סוג המכשיר (מזהי מכשיר ייחודיים), מידע אודות הדפדפן, מיקום גיאוגרפי (מדינה בלבד), והשפה המועדפת המשמשת להצגת האתר. Hotjar מאחסנת את המידע בפרופיל משתמש בדוי. לא Hotjar ולא החברה ישתמשו במידע זה על-מנת לזהות משתמשים בודדים או כדי להתאים אותו לנתונים נוספים אודות משתמש בודד. למידע נוסף על Hotjar ראו: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy. באפשרותך למנוע שימוש בנתונים אודותיך על ידי Hotjar בכתובת: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out.
 • 7.2 האתר משתמש ב-Plausible כדי לעקוב אחר מגמות כוללות באתר. החברה לא מאחסנת קבצי Cookie, ואינה אוספת נתונים אישיים ו/או עוקבת אחר משתמשים בין מכשירים. האתר אוסף נתונים אנונימיים על דפים שביקרו בהם, מכשירים, דפדפנים, מקור נכנס וכדומה. לפרטים נוספים על Plausible ראו:https://plausible.io/privacy ו-https://plausible.io/data-policy.
 • 7.3 החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר או לעשות שימוש בכלים אנליטיים נוספים.
 • 8 שימוש במידע אנונימי. החברה אוספת נתונים ומבצעת ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באתר בעצמה או באמצעות חברות אחרות. חברות אלה אוספות ומנתחות מידע על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר וכיוצא בזה. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה והחברה רשאית לעשות בו שימוש, לרבות להעבירו לצד שלישי, לפי שיקול דעתה.
 • 9 אבטחה. החברה מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי החברה, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, למרות שאנו שואפים לעשות שימוש באמצעים מקובלים וסבירים על מנת להגן על המידע האישי שלך, החברה אינה מתחייבת שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו אם יש לך שאלות כלשהן לגבי אבטחה בשירות או לגבי סודיות, תוכל ליצור איתנו קשר בכתובת המייל [email protected].
 • 10 גישה/דיוק. אנו מעוניינים לשמור על מידע אישי מדויק. הנך רשאי לעיין במידע עליך המצוי במאגר המידע, ובמידה שמצאת שהמידע אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הנך רשאי לפנות אלינו באמצעות כתובת המייל [email protected] בבקשה לתקן את המידע או למחקו, הכל בהתאם ובכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א - 1981. המייל שלך צריך לכלול פרטים מפורטים לגבי בקשתך.
 • 11 פרטיות של ילדים. האתר אינו נועד למשתמשים מתחת לגיל 18, בהתאם לכך במהלך הרישום תעבור תהליך ווידוא שהינך מעל גיל 18. אם נגלה שאספנו מידע אישי מקטין מתחת לגיל 18, אנו נמחק מידע זה . אם אתה מאמין שעשוי להיות לנו מידע כזה, נא צור קשר בכתובת המייל [email protected].
 • 12 דין ומקום שיפוט. על מדיניות הפרטיות יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, ואך ורק לבית המשפט בתל-אביב תהא הסמכות הבלעדית והייחודית בכל תביעה בקשר למדיניות פרטיות זו.
 • 13 אם יקבע בפסק דין או בהחלטה שיפוטית סופי/ת וחלוט/ה כי אין תוקף לחלק כלשהו במדיניות פרטיות זו, יהא בטל אותו חלק בלבד וכל שאר חלקי מדיניות פרטיות זו יעמדו בתוקפם וימשיכו לחייב אותך. אתה מסכים כי יש ליתן למדיניות פרטיות זו את הפרשנות והתחולה הרחבים ביותר על מנת לקיימם או כל חלק מהם.
 • עודכן לאחרונה: ינואר 2022.