דילוג לתוכן
logo

תנאי שימוש באתר השואורום בייקהאוס

 • ברוכים הבאים לאתר האינטרנט www.showroombakehouse.com (להלן "האתר"). השימוש באתר ובתכניו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. בשימושך באתר או בתכנים הכלולים בו הינך מסכים לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות המפורטים באתר זה. קרא אותם בעיון. אם אינך מסכים להם, הפסק מיד את שימושך באתר. אנו, לפי שקול דעתנו, נשנה מעת לעת תנאי שימוש אלה. לכן מומלץ שתחזור ותקרא אותם מעת לעת. המשך שימושך באתר אחרי שינוי שבוצע מהווה הסכמתך לשינוי. התנאים והאתר מנוסחים בלשון זכר לצורך הנוחות בלבד והם מיועדים לנשים ולגברים כאחד.
 • בתנאים אלה, המונח "תוכן", או "תכנים": כולל לרבות מידע, הצעות, המלצות, תגובות להמלצות, פרטים מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, תוכנה, קובץ, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon).
 • תנאי השימוש באתר, לפיהם יש לעשות באתר שימוש, הינם:
 • 1. שירותים המוצעים באתר. האתר מספק למשתמשים, חנות וירטואלית לרכישת מוצרים שונים (להלן ביחד: "המוצרים"( ומציע מגוון תכנים ו/או שירותים ו/או פעולות, לרבות הזמנה של המוצרים באמצעות האתר, גלישה ועיון בתכנים שונים באתר, וכן יצירת קשר ומענה לשאלות (להלן: "השירותים"). כל המוצרים שיוזמנו על ידך באמצעות האתר יגיעו לכתובת אותה הזנת בתהליך ההזמנה.
 • 2. מי מורשה לעשות שימוש באתר. השימוש באתר מוגבל לבגירים מעל גיל 18 בלבד. בעת הכניסה לאתר תתבקש לאשר שהינך מעל גיל 18.
 • 3. רכישת מוצרים ושירותים באתר.
 • 3.1. האתר מאפשר למשתמשים בו לבחור מוצרים המוצגים באתר. מובהר כי תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד.
 • 3.2. ככל שתהיה מעוניין לרכוש מוצרים באתר, תתבקש ראשית כל להיכנס לאתר ולאחר מכן לבחור את המוצרים המבוקשים ולהטעינם לסל הקניות שבאתר. לא ניתן להזמין באמצעות האתר מוצרים אשר מסומנים כ"חסרים במלאי". ככל שבידך קופון לרכישת מוצר, יהיה עליך להזין את קוד הקופון הרלוונטי. בתום מילוי סל הקניות, תתבקש ללחוץ על "תשלום".
 • 3.3. על מנת לעקוב אחר הזמנתך באתר תתבקש להירשם לאתר באמצעות הקלדת פרטים בסיסיים כגון כתובת דואר אלקטרוני, ולבחור סיסמא. על מנת לבצע את רכישה באתר תתבקש למסור פרטים בסיסיים (כגון שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, כתובת שאליה תרצה שהמשלוח יגיע , הערות להזמנה, ולאשר כי הינך מעל גיל 18 ,הינך מאשר את תנאי השימוש של האתר והינך מסכים לשמירת פרטי כרטיס האשראי שלך כדי שתוכל לקנות באתר ביותר קלות בעתיד).
 • 3.4. מובהר כי על פי חוק אינך חייב למסור את פרטייך ומסירתם תלויה בשיקול דעתך וברצונך בלבד ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. עם זאת, אם לא מסרת את כל הפרטים המבוקשים לא תוכל להשתתף בקנייה והמוצר לא יסופק לך. מדיניות הפרטיות העדכנית של האתר נמצאת בהמשך תנאי השימוש, והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.
 • 3.5. כחלק מהליך ההזמנה תתבקש למסור את הפרטים הנדרשים לשם ביצוע התשלום. מובהר כי פרטים אלו יימסרו על ידך ישירות באתר לנותני השירות אשר ייבצעו את הליך הסליקה באמצעות הספק עימו התקשרה החברה בקשר עם מתן שירותי הסליקה מעת לעת (להלן: "ספק הסליקה"), וישמרו על ידו אף לאחר השלמת העסקה, ובהתאם לכך השמירה והשימוש בפרטיך האישיים יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של ספק הסליקה.
 • 3.6. ניתן לבצע עסקאות באתר רק באמצעות כרטיסי אשראי מסוג: VISA,Isracard, American Express Diners Club ו-Master Card.
 • 3.7. במעמד ההזמנה תתבצע ע"י ספק הסליקה בדיקה של כרטיס האשראי אשר את פרטיו מסרת ועם קבלת אישור ההזמנה על ידי חברות האשראי, החברה תמסור לך הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה. מובהר כי חיוב בגין עסקת רכישה כאמור תתבצע מיד עם סיום ביצוע ההזמנה. במידה שפרטי האשראי שנמסרו אינם מלאים ו/או מדויקים וכן במידה שחברת האשראי תסרב לכבד את כרטיס האשראי, תקבל הודעה מתאימה והמוצר/השירות שהוזמנו לא יסופקו.
 • 3.8. הודעה אלקטרונית בדבר ביצוע ההזמנה תישלח אליך לאחר עסקת הרכישה באתר ואישורה על ידי חברת האשראי.
 • 3.9. מחירי המוצרים והשירותים כפי שמפורסמים באתר הינם כפי שעודכנו לאחרונה לפני ביקורך אנו רשאים לעדכן את מחירי המוצרים באתר מעת לעת על פי שיקול דעתנו הבלעדי. המחיר בו תחויב במסגרת עסקת הרכישה הינו המחיר אשר יהיה בתוקף באתר במועד ביצוע ההזמנה באתר.
 • 3.10. ככל שההצעות לרכישת מוצר או שירות באתר יכללו הטבה או מבצע, הטבה או מבצע כאמור יהיו מוגבלים במלאי ובזמן ו/או בתנאים נוספים כפי שיפורטו באתר.
 • 3.11. המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ על-פי הדין אלא אם צוין אחרת במפורש.
 • 4. אספקת המוצרים.
 • 4.1. אספקת המוצרים תתבצע בתחומי מדינת ישראל בלבד ובאזורים מוגדרים, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לצמצם את אזורי השירותים או להרחיבם על פי שיקול דעתנו הבלעדי.
 • 4.2. אספקת המוצרים תתבצע באמצעות החברה בשעות פעילות הסניפים בלבד. המוצרים יסופקו בתוך עד 3 שעות ממועד אישור ההזמנה.
 • 4.3. היה ומתן השירותים או ביצוע כל אחת מהתחייבויותינו הקבועים בתנאי השימוש, מתעכב, נמנע או נדחה מפאת כוח עליון (כמוגדר מטה), אנו נהיה פטורים ממתן השירותים ו/או ביצוע התחייבויות אלה, בהיקף ולמשך הזמן בו מתן השירותים ו/או ביצוע ההתחייבויות אינם מתאפשרים או נדחים כאמור. אם וכאשר יתאפשר חידוש מתן השירותים, כל התחייבויותינו יותאמו לנסיבות כך שישקפו את התקופה בה לא ניתן היה להעניק את השירותים בשל אותו כוח עליון. לצורך תנאי שימוש אלה, המונח "כוח עליון" יכלול, מבלי לגרוע מכלליות האמור מקרים של (א) שריפה, הצפה, סערות מזג אוויר, רעידות אדמה, פיצוצים, הפסקות חשמל, מגיפה (לרבות פנדמיה או משבר בריאותי אזורי דומה) או פגעי טבע אחרים; (ב) שביתות, השבתות כלליות או חלקיות, הפסקות עבודה, סגר, שינויים בלוחות זמנים של אספקת מוצרים וציוד שלא באשמת ג'ול; (ג) מלחמה (מוכרזת או לא מוכרזת), טרור, מהומות, הפגנות, הפרעות לתנועה; (ד) כל גורם שלא ניתן לחזותו מראש או שאין לנו יכולת סבירה לשלוט בו ו-(ה) החלטה של רשות ממשלתית או מעין- ממשלתית.
 • 4.4. אספקת המוצרים כרוכה בתשלום דמי משלוח. החברה רשאית לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 • 4.5. המשלוח יגיע לכתובת אותה הזנת בעת ההזמנה.
 • 5. החזרת המוצרים
 • 5.1. האתר פועל בהתאם להוראות החוקיות החלות עליו, לרבות ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981. במקרה של התנגשות בין ההוראות החוקיות (לרבות חוק הגנת הצרכן) לתנאי המדיניות שלהלן, יגברו הוראות החוק הרלוונטיות.
 • 5.2. במקרה שתתגלה אי התאמה בין ההזמנה למוצרים המסופקים או אי שביעות רצון, על המשתמש להודיע על כך לסניף ממנו הזמין דרך הטלפון 03-9335592 , בתוך 3 שעות ממועד האספקה.
 • 5.3. המוצר יוחזר לידינו באריזתו המקורית ובשלמותו, באחריות הלקוח.
 • 5.4. במקרה של מוצר שהגיע תקול, אנו נחליף את המוצר או נזכה את הלקוח, לפי העדפתו של הלקוח במידה ונסיבות העניין מוצדקות לפי ראות עינינו.
 • 5.5. אי מתן הודעה בפרק הזמן כאמור מהווה ויתור של המשתמש בדבר כל טענה ו/או תביעה בקשר, לאי התאמה ו/או אי שביעות רצון מצידו.
 • 6. הפסקת פעילות האתר וביטול מכירה.
  אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:
 • 6.1. אם יתברר לה שנפלה טעות סופר או טעות טכנית חריגה בהצגת פרטי מוצר או שירות, מחיר ו/או פרטים אחרים.
 • 6.2. במקרה של מקרה הונאה ו/או גניבת כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה הרכישה.
 • 6.3. בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתנאי שימוש אלה.
  במקרה שכזה הודעה על ביטול ההזמנה תימסר לך בכתובת הדואר האלקטרוני אותה סיפקת בעת ביצוע הרכישה כאמור בסעיף 3 לעיל. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש ו/או לרוכש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפינו בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.
 • 7. שירות לקוחות. לפרטים ובירורים בקשר למוצרים ו/או לאספקתם ניתן לפנות אלינו על ידי שליחת הודעה באמצעות האתר. [email protected]
 • 8. היעדר מצגים. השימוש שלך באתר, בשירותים ובתכנים והסתמכותך עליהם הם על אחריותך בלבד. השימוש באתר, בשירותים ובתכנים בו שימוש כמות שהוא (AS IS) ועל בסיס זמינות (AS AVAILABLE) ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין תכונות האתר, השירותים והתכנים, נכונות התכנים, שלמותם, עדכניותם ודיוקם, יכולותיו של האתר, מגבלות או התאמת האתר והתכנים לצרכיך, לרבות בגין הפסקתם (זמנית או קבועה), אי שמירה ו/או אובדן של תכנים, לרבות שנשלחו אליך או על-ידך, כמו גם פגיעה או שיבוש בשלמות או בתוכן של תכנים שקיבלת או שיגרת ו/או בקשר עם השירותים אשר יסופקו באמצעות האתר, זמינותם, התאמתם לצרכיך ואיכותם. החברה אינה מתחייבת שהאתר ו/או השירותים יהיו זמינים ונגישים בכל עת. אנו איננו מתחייבים שהאתר לא יופרע, יהיה כסדרו או בלא הפסקות, יהיה מאובטח וללא טעויות ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצלנו או אצל מי מספקינו. אנו מודעים לכך שמשתמש יכול להיכנס לאתר מכל מקום בעולם אם האתר או התכנים ושימושך בהם נוגד את דין מקום הכניסה שלך לאתר, אז האתר ותכניו אינם מיועדים לך, והינך מתבקש שלא להיכנס לאתר או לעשות בו ובתכניו שימוש. הנך אחראי לידיעת דין מקום הכניסה שלך לאתר ולציות לו.
 • 9. קישורים לאתרי צד ג'. באתר משתמש עשוי למצוא קישורים ("לינקים") ו/או הפניות לאתרי אינטרנט אחרים ו/או מקורות מידע ו/או לגופים ו/או לארגונים ו/או לחברות אחרים ("קישורים"). קישורים אלה הם לנוחותך בלבד ולקבלת מידע על ידך. הקישורים מאפשרים לך למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט. התכנים בקישורים אינם מתפרסמים על ידינו ואנו איננו שולטים או מפקחים עליהם העובדה שהאתר מקשר לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמתנו לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתוכנם או בתפעולם. אנו איננו אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים (אם משתמש ימצא אותם, למשל, בלתי הולמים את צרכיך, מרגיזים או בלתי נאותים), למוצרים או לשירותים שעשויים להיות מוצעים באמצעותם, ואיננו אחראים לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בקישורים או מהסתמכות עליהם ועל התכנים שבהם. לאתרים אליהם מובילים הקישורים עשויה להיות תנאי שימוש ומדיניות פרטיות משלהם, ואנו ממליצים לך לקורא אותם, אם בחרת לבקר בהם. אנו איננו מתחייבים כי הקישורים שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. אנו רשאים להסיר מן האתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים. כל התקשרות שתעשה עם צד שלישי בעקבות תוכן המתפרסם באתר ו/או באמצעות קישור מהאתר, אינה כוללת את אותנו כצד לה, ותסוכם ישירות בינך לבין הצד השלישי הנוגע בדבר אלא אם הודענו אחרת לרבות במסגרת האתר. מובהר כי אנחנו איננו צד לכל התקשרות כזו, לא נישא באחריות לטיב, איכות, תכונות והתאמה של שירותים ומוצרים שיוצעו באתרים ו/או במסגרת אירועים אליהם תגיע באמצעות קישורים שבאתר או בעקבות תוכן שבאתר, ולרכישות אשר יתבצעו, ולא ניקח חלק במחלוקות אם וכאשר יתעוררו בין הצדדים השונים להתקשרות אלא אם הודיענו אחרת לרבות במסגרת האתר.
 • 10. זכויות קניין רוחני. כל הזכויות באתר, לרבות זכויות היוצרים והקניין הרוחני בו ובכל תוכן הכלול בו הינם שלנו או של צד שלישי, שהרשה לנו להשתמש בו. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להעביר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידי המשתמש ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי, בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מאתנו או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).
 • יכול כי החברה תשנה מעת לעת את מבנה האתר ועיצובו, את היקפו, זמינותו, תכניו וכל פעילות שבו וכן כל היבט אחר הכרוך באתר - והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפינו בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
 • מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אנו רשאים להפסיק בכל עת את האתר, את השירותים או כל חלק מהם.
 • 11. הגבלת אחריות. אנו/או מי מטעמנו, איננו אחראים כלפיך ו/או כלפי אחר לכל נזק שהוא, לרבות נזק ישיר או עקיף, עוגמת נפש או אי-נוחות, או לכל נזק שקשור או נובע משימוש באתר, בתכנים ובשירותים או בקשר לאספקתם (לרבות בקשר למועדי אספקת המוצרים) או הסתמכותו עליהם או חוסר יכולת לעשות בהם שימוש או מכל פעולה שהחברה נקטה או נמנעה מלנקוט. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה, אנו ו/או מי מטעמנו, לא ניישא באחריות בגין השפעתו של קובץ על מכשיר הטלפון הסלולרי שלך. האמור כולל נזק בגין טעויות, השמטות, הפרעות, כשלים, איחורים, וירוסי מחשב, אובדן מידע (דטה), גישה לא מורשית, שינוי בתמסורת ובמידע (דטה).
 • 12. שיפוי. הנך מתחייב לשפות אותנו, את עובדינו או מי מטעמנו בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה.
 • 13. פעולות אסורות על ידי משתמש. בנוסף לכל האמור לעיל, משתמש העושה שימוש באתר מתחייב כי לא יעשה אחד או יותר מהדברים הבאים:
 • 13.1. התחזות לאדם או גוף כלשהו ו/או מסירת תיאור מסולף או הצגה כוזבת של קשר בינו ובין צד שלישי.
 • 13.2. הטענה, שליחה או שידור של כל חומר שקרי ומטעה או חומר אשר נועד להערים על אדם או על גוף כלשהו, במישרין ו/או בעקיפין.
 • 13.3. שימוש שנועד להתחקות אחר אדם אחר או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא.
 • 13.4. מכירה, הפצה או כל שימוש כלכלי במידע באתר או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אשר המידע רלוונטי לו.
 • 13.5. הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר בשירות) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה ו/או התוכנה אשר מצויים בשימוש החברה לצורך אספקת השירותים המוצעים באתר.
 • 13.6. הפצת "דואר זבל" (spam) לשרתי האתר, או הצפתם בכל דואר אחר.
 • 13.7. שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש עבור האתר.
 • 13.8. הצבת האתר או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר ו/או פורטל ו/או אתר אחר (frame) או כחלק מאתר ו/או פורטל ו/או אתר אחר ,(mirror) ללא הסכמה בכתב ומראש של החברה.
 • 13.9. שימוש בכל רובוט, "תולעת" ,(spider) מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע באתר או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר.
 • 13.10. הפרעה בכל דרך אחרת, או קטיעה של האתר (לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר או של רשת המחשבים המחוברת אליו).
 • 13.11. פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויה באתר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, נהיה רשאים למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתנו הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים: (1) המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין; (2) המשתמש הפר תנאי מתנאי שימוש אלו; (3) המשתמש מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים במתכוון; (4) המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג' כלשהו.
 • 14. דין ומקום שיפוט על תנאי שימוש (לרבות מדיניות הפרטיות הכלולה בהם) יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, ואך ורק לבית המשפט בתל-אביב תהא הסמכות הבלעדית והייחודית בכל תביעה בקשר לתנאי שימוש ומדיניות פרטיות אלה.